Doprovázené poutě

  • doprovázené poutě jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí nabrat sílu, energii, odpočinout si od všedního stresu, nalézt odpovědi na osobní otázky a udělat ve svém životě krok vpřed
  • jedná se o rozhovor dvou lidí, klienta (vás) a průvodce, jako klient si sebou přinášíte vlastní téma, které chcete  probrat, řešit
  • doprovázené poutě jsou dávný způsob sebepoznání a osobního rozvoje, který se odehrává za chůze v přírodě
  • příroda je naše tisícileté přirozené prostředí a na pouti nám dává čas a prostor být sami sebou i sami se sebou
  • doprovázené poutě nemají náboženský charakter ani nejsou podmíněné vírou v boha
  • Cena není předem daná, je věcí dohody. Stojí na principu dar za dar. Odráží v sobě vaše možnosti, spokojenost a moje náklady.  Bez rizika - pokud spokojení nebudete, nic neplatíte (jen náklady na cestu).

  • pro více informací volejte 602 633 141 nebo pište na hynek@bezkravaty.cz
  • využijte třicet minut úvodní telefonické konzultace zdarma