Doprovázené poutě

  • Doprovázené poutě jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí nabrat sílu, energii, odpočinout si od všedního stresu, nalézt odpovědi na osobní otázky a udělat ve svém životě krok vpřed.
  • Doprovázené poutě jsou dávný způsob sebepoznání a osobního rozvoje, který se odehrává za chůze v přírodě.
  • Příroda je naše tisícileté přirozené prostředí a na pouti nám dává čas a prostor být sami sebou i sami se sebou.
  • Doprovázené poutě nemají náboženský charakter ani nejsou podmíněné vírou v boha.
  • Cena není předem daná, je věcí dohody. Stojí na principu dar za dar. Odráží v sobě vaše možnosti, váš pokrok a moje náklady. Pokud nebudete spokojeni, nic neriskujete.

  • Pro více informací volejte 602 633 141 nebo pište na hynek@bezkravaty.cz