Doprovázená pouť

Jak probíhá doprovázená pouť?

Můžeme se potkat na pomyslném startu poutě, nebo se společně k němu přiblížit -  vlakem, autobusem nebo autem. Vlastní cesta může mít předem daný cíl, nebo může probíhat zcela spontáně - budeme se toulat krajinou. Může být i kombinací obojího - cíle a jisté dávky nepředvídatelnosti (ostatně ta je zastoupena vždy). 

Nejprve si spolu dohodneme a potvrdíme základní zásady našeho společného putování - zejména ze strany "průvodce" to je pravidlo "hlubokého lesa" - co si řekneme během pouti, zústane jen mezi námi, ukryté "hluboko v lese". Ze strany "poutníka" to může být zásada "jasných hranic lesa" -  jen poutník určujě, kde jsou jeho hranice, o čem ještě chce mluvit, a co si naopak již nechá jen pro sebe. Zároveň jako váš "průvodce" - mohu s vaším plným souhlasem běhěm putování zaznamenávat vaše klíčové myšlenky na diktafon nebo do poznámkového bloku. Pro jejich snadnější rozpomenutí po skončení pouti. 

Ideální je, pokud si jako "poutník" přinesete svoje předem připravené téma - můžeme se k němu dostat hned ze začátku, nebo až po úvodním "rozehřátí". Je možné, že námět rozhovoru se nakonec během poutě změní nebo rozvine do dalších směrů.  Témá postupně probíráme a noříme se více do hloubky, rozebíráme současný stav, hledáme budoucí možnosti, alternativy. Odhazujeme předsudky a limity a snažíme se na vše nahlížet z nové perspektivy - originálně, nekonvenčně. Nikdo vás nezavrhuje, nehodnotí vaše myšlenky, postoje. Je jen tady a teď. Vzešli jsme z přírody a jsme její nedílnou součátí, příroda nesoudí, jen je. Rozhovor se občas zastaví - ale jen na venek, myšlenky hluboko ve vás stále výří. Není to trapné ticho, přesto že může být i delší. Je to plodné a přínosné ticho, ze kterého mohou nakonec vzejít ty nejlepší "aha-momenty" - klíčové myšlenky, uvědomění.  

V závěru poutě dochází k rozhodnutí. Rozhodnutí a volbě, co bude dál. Doprovázená pouť slouží jako seberozvojová aktivita. Je pohodlné si popovídat a s tím vše uzavřít. A vrátit se do starých kolejí. Je namáhavé učinit vědomou volbu a rozhodnutí a převzít za svůj život plnou zodpovědnost.  Jít mimo hranice bezpečí, do nekomfortu. Jste na cestě a nyní si shrnete klíčové myšlenky, vyhotovíte mapu a určítě směr, kdy a kam povedou vaše další kroky. Kroky, které jste se rozhodli vědomě realizovat.  A dát vašemu životu směr, jaký chcete, aby měl.

Vše výše zmíněné je jen obecný náčrt. Každý z nás je jediněčný. Každá interakce je jedinečná. A tak i každá doprovázená pouť je jedinečná. I každý její závěr a vyústění. Níc není špatně. Nic není dobře.   

Co je dobré vědět?

Doprovázená pouť slouží jako "technika seberozvoje a sebepoznání."  Nejedná se o psychoterapii, ani  o psychoanalýzu, ani o léčbu v pravém slova smyslu. "Průvodce" není psycholog, terapeut ani psychiatr. Doprovázená pouť není podmíněna vírou v Boha, v mystiku nebo "spiritualismem". Je určena pro každého "duševně zdravého" člověka, který se chce rozvíjet a posouvat dál. 

Doprovázná pouť v sobě zahrnuje dvě základní teze:

  • víru v člověka a v lidský potenciál - každý člověk má jedinečnou hodnotu, určité nadání, schopnosti a zároveň potenciál utvářet svou vlastní cestu životem, podle svých představ; každý člověk je odborníkem na svůj vlastní život 
  • víru v přírodu, její doslova "léčivý" potenciál; chůze přírodou je ta nejpřirozenější aktivita pro člověka, která nás napojuje na naši nejhlubší podstatu, uvolňuje psychické i fyzické napětí, zklidňuje nás a pročišťuje i osvobozuje naše myšlenky

Jaká je cena?

Cena není předem daná, je věcí dohody. Odráží v sobě vaše možnosti, váš pokrok a moje náklady. A stojí na principu dar za dar.

Obecně je složena ze tří částí:

  • mé náklady a čas na dopravu (nebo v případě vícedenních poutí i na ubytování a stravu)
  • můj čas, jehož cena by měla být určena výší příjmů, kterou si za stejnou dobu vyděláte vy
  • odměna, kterou oceníte přínos, jaký pro vás pouť měla

Využijte kontaktní formulář níže. Napište mi na hynek@bezkravaty.cz nebo zavolejte na 602 633 141.

Probereme vaše očekávání a pokud se rozhodnete pokračovat společně dál, dohodneme se na podobě a parametrech spolupráce.

Nejčastější dotazy zde.

Důvěra a bezpečnost je moje priorita. Na webu, v horách i v přírodě. Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu nebo objednávky. Údaje nikam nepřeprodávám ani nikomu neposkytuji. Pročtěte si prosím obchodní podmínky. Zásady zpracování osobních údajů