Zážitková pouť a přechodové rituály

"Také starcova tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem říkal: ´Poznal jsem to! Když jsem ti pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty ses dostal až na vrchol. Nepotřebuješ žádnou větvičku. Je to napsáno v tvých očích, zvoní to v tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu, viděl jsi nádheru hory.´" (E.T.Seton: Stoupání na horu)

Zážitková pouť, nebo také prožitková pouť,  v sobě propojuje prvky doprovázené poutě a "přechodových rituálů", s překonáním běžné komfortní zóny a s následným silným emocionálním vtiskem. Zažijeme dobrodužství ve skalách, únavu z dlouhého putování, odpočinek v prachu cesty, zimou zkřehlé prsty, skromnost, ale taky důvěru, víru v sebe. 

Zážitková pouť je vhodná například pro období, kdy se chceme zorientovat a hledáme nový směr cesty naším životem, naše osobní "proč", vizi. Kdy se nalézáme v "přechodovém okamžiku" a hledáme své "nové místo ve společnosti". Kdy v sobě chceme najít "odvahu" k realizaci dlouho odkládané změny

Ze zážitkové pouti si můžete odnést silné "aha-momenty" a uvědomění pro váš další růst, pro vaši další životní etapu. Mapu, kam směřujete, odvahu vydat se na novou cestu a nabytí znovuodpovědnosti za váš život.

V předstihu před konáním pouti se dohodneme na konkrétní lokalitě, délce i předběžnému programu. Dohodneme a potvrdíme si základní zásady našeho společného putování, včetně bezpečnostních pravidel a domluvíme potřebné vybavení. Ideální zároveň je, pokud si předem rozmyslíte svoje hlavní téma.

Varianty zážitkových poutí

Individuální zážitková pouť

Určená pro jednotlivce, kteří jsou v přechodovém okamžiku svého života, hledají nový směr, vizi. Kteří chtějí učinit rozhodný krok.

Zážitková pouť pro otce a syna

Určená pro otce a syny ve věku 12+, kteří chtějí posílit svůj vzájemný vztah, důvěru, otevřenou komunikaci a respekt. Pro otce, kteří chtějí posílit víru ve svého syna, který se nachází v přechodové fázi svého života. Víru v jeho schopnosti, osobní sílu a schopnost osobní svobody.

Zážitková pouť pro otce a dceru

Určená pro otce a dcery ve věku 12+, kteří chtějí posílit svůj vzájemný vztah, důvěru, otevřenou komunikaci a respekt. Pro otce, kteří chtějí posílit víru ve svou dceru, která se nachází v přechodové fázi svého života. Víru v její schopnosti, osobní sílu a schopnost osobní svobody.

Co je dobré vědět?

Zážitková pouť slouží jako "technika seberozvoje a sebepoznání."  Nejedná se o psychoterapii, ani  o psychoanalýzu, ani o léčbu v pravém slova smyslu. "Průvodce" není psycholog, terapeut ani psychiatr. Doprovázená pouť není podmíněna vírou v Boha, v mystiku nebo "spiritualismem" ani ezoterikou. Je určena pro každého "duševně zdravého" člověka, který se chce rozvíjet a posouvat dál.

Doprovázná zážitková pouť v sobě zahrnuje tři základní teze:

  • víru v člověka a v lidský potenciál - každý člověk má jedinečnou hodnotu, určité nadání, schopnosti a zároveň potenciál utvářet svou vlastní cestu životem, podle svých představ; každý člověk je odborníkem na svůj vlastní život 
  • víru v přírodu, její doslova "léčivý" potenciál; chůze přírodou je ta nejpřirozenější aktivita pro člověka, která nás napojuje na naši nejhlubší podstatu, uvolňuje psychické i fyzické napětí, zklidňuje nás a pročišťuje i osvobozuje naše myšlenky
  • víru v sílu prožitku a jeho následné působení v podobě emocionálního vtisku

Jaká je cena?

Cena není předem daná, je věcí dohody. Odráží v sobě vaše možnosti, váš pokrok a moje náklady. A stojí na principu dar za dar.

Obecně je složena ze tří částí:

  • mé náklady a čas na dopravu (nebo v případě vícedenních poutí i na ubytování a stravu)
  • můj čas, jehož cena by měla být určena výší příjmů, kterou si za stejnou dobu vyděláte vy
  • odměna, kterou oceníte přínos, jaký pro vás pouť měla

 

Využijte kontaktní formulář níže. Napište mi na hynek@bezkravaty.cz nebo zavolejte na 602 633 141.

Možnost nezávazné úvodní konzultace zdarma. Probereme vaše očekávání a pokud se rozhodnete pokračovat společně dál, dohodneme se na podobě a parametrech spolupráce.

Při své praxi ctím etický kodex ICF (Mezinárodní federace koučů) a etický kodex ČSHP (Českého spolku horských průvodců). 

Nejčastější dotazy zde.

Důvěra a bezpečnost je moje priorita. Na webu, v horách i v přírodě. Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu nebo objednávky. Údaje nikam nepřeprodávám ani nikomu neposkytuji. Pročtěte si prosím obchodní podmínky. Zásady zpracování osobních údajů