Všeobecné obchodní podmínky

- informace o ochraně
a zpracování osobních údajů

- informace o souborech cookies

- podmínky používání stránek

Dávám přednost selskému rozumu a obyčejné dohodě mezi rozumnými lidmi, ale abych dostál zákonným úpravám, vznikla tato stránka.

Níže naleznete

 • Legální informace
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů, ochrana a zpracování osobních údajů (“GDPR”)
 • Zásady používání cookies
 • Obchodní podmínky, uplatnění dárkových poukazů a reklamace
 • Závěrečné ustanovení a podmínky používání stránek

Legální informace:

Název a adresa:

 • Ing. Hynek Rychtář
 • U Blaženky 1871/31
 • Praha 5
 • IČ: 08159599
 • Nejsem plátce DPH

Příslušný Živnostenský úřad: MČ Praha 5 - odbor živnostenský a občanskosprávních agend, Štefánikova č. 13-15, 150 22, Praha 5

Předmět podnikání dle živnostenského oprávnění:

 • Průvodcovská činnost horská (ohlašovací živnost vázaná)
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti instruktor lezení na umělých stěnách (ohlašovací živnost vázaná)
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých 

Jsem členem Českého spolku horských průvodců a Českého horolezeckého svazu (ČHS) - nejsem ale horolezec. Mám platné pojištění zahrnující rizika pro práci horského průvodce plynoucí z podnikání i všeobecné pojištění podnikatelských rizik. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, ochrana a zpracování osobních údajů (“GDPR”) - platné od 1.6.2019

Odesláním objednávky, poptávky nebo dotazu z internetového formuláře, nebo registrací vašeho emailu k odběru novinek potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Jako správce jsem oprávněn tyto podmínky změnit v mezích zákona. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašlu novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci mi poskytl/a.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsem já, tedy Hynek Rychtář, IČ 08159599, se sídlem U Blaženky 1871/31, Praha 5 zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 5 (dále jen: „správce", "mnou","moje" nebo "já“ apod.).

Kontaktní údaje správce jsou (zde můžete i odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů):

 • adresa: Hynek Rychtář, U Blaženky 1871, Praha 5, PSČ 150 00
 • e-mail: hynek@bezkravaty.cz
 • telefon: 602 633 141
 • web: www.bezkravaty.cz

Osobními údaji se rozumí identifikátory - informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě - jako jsou jméno, email, IP adresa, lokalita aj.

Osobní údaje, které o vás sbírám - jedná se pouze o údaje, které jste mi poskytli přímo vy, nikde je aktivně nevyhledávám ani nekupuji, vaše údaje nikomu neposkytuji ani neprodávám žádným třetím stranám (vyjma orgánů státní správy a samosprávy v zákonných případech nebo "aplikacím" uvedeným níže) .

 • jméno a příjmení nebo název obchodní firmy (IČ, DIČ)
 • emailová a poštovní adresa
 • telefon
 • bankovní účet (na bankovním výpisu, ze kterého mi přijde platba, pro potřeby účetnictví)
 • IP adresa (jako razítko, ze kterého zařízení jste poskytli vaše údaje, poskytuje “automaticky” vaše elektronické zařízení)

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a mnou podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a mnou;
 • při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z mé strany plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

Z mé strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchovávám

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a mnou a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle jeden rok, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažu nebo vás požádám o obnovení souhlasu.

Zpracování osobních údajů provádím přímo já, zároveň využívám aplikace třetích stran, které jsou plně v souladu s GDPR

 • Google LLC (Gmail, Analytics)
 • SmartSelling, a.s. (web, formuláře, emailing)
 • RedBit, s.r.o. (objednávky, fakturace, dárkové poukazy, vstupenky)
 • FIO banka, a.s. (pohyby na bankovním účtu)

Vaše práva

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na mou adresu nebo e-mail
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud

Tímto zároveň prohlašuji, že jsem přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů a k vašim osobním údajům mám přístup pouze já nebo mnou pověřené osoby.

Zásady používání cookies - platné od 1.6.2019

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelské možnosti. V případě návštěvy na mém webu se cookies ukládají do vašeho elektronického zařízení, ze kterého jste na web přistoupili.

Zákon říká, že můžeme ukládat soubory cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. U všech ostatních typech souborů cookie potřebujeme váš souhlas. 

Na stránkách používám cookies, které jsou potřeba pro správné fungování webové prezentace, ale pomocí kterých nemohu jakkoliv zjistit vaši totožnost. Souhlas s používáním cookies sloužících pro účely analýzy návštěvnosti stránek a marketingu používám dle nastavení vašeho webového prohlížeče - používání souborů cookies můžete tedy odmítnout volbou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Návod pro nejoblíbenější prohlížeče – Explorer nebo Edge, Firefox, Chrome, Safari. K hodnocení analýzy návštěvnosti používám Google Analytics od společnosti Google LLC - používáním této stránky souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.

Obchodní podmínky - platné od 1.6.2019 

Rezervace (objednávka)

Rezervace skrze email, webový formulář nebo telefon je platná po její akceptaci z mé strany a po úhradě faktury ze strany vaší (pokud není dohodnuto jinak). Úhrada objednávky je možná bankovním převodem nebo pomocí platební brány GoPay. Úhradou faktury se stává vaše účast závaznou. Vyčkejte s úhradou na fakturu a vzájemné potvrzení si termínu.

Odstoupení od smlouvy a strono podmínky

Dle zákona máte nárok na odstoupení od smlouvy (nákupu) do 14 dnů, a to bez udání důvodu. Za zrušení účasti na kurzu/akci (déle jen “akce”) z vaší strany 15 dnů a více před konáním akce vám vrátím  100% z ceny akce. Za zrušení účasti na akci 2 dny až 14 dnů před konáním vám vrátím 50% z ceny. Zrušení účasti v den předem nebo v den konání akce nebo nedostavení se na akci znamená, že úhrada propadá v plné výši, tedy vracím vám 0% z ceny. Vrácení platby (celé nebo její části) je možné jen na bankovní účet.

Zrušení akce z mé strany

Pokud dojde ke zrušení akce/kurzu (dále jen “akce”) z mé strany, vracím vám 100% ceny nebo se dohodneme na jiném termínu konání akce. Vrácení platby (celé nebo její části) je možné jen na bankovní účet.

Zrušení a přerušení akce/kurzu z důvodu změny počasí, podmínek nebo vaší nezpůsobilosti

Dojde li ke zrušení akce/kurzu (dále jen “akce”) z důvodů výrazně nepříznivého počasí nebo výrazně nepříznivých přírodních podmínek (dále jen “změna přírodních podmínek”) před zahájením akce, domluvíme se na změně termínu. Pokud dojde ke změně přírodních podmínek v průběhu konání akce, přizpůsobíme následný program nebo v krajním případě program přerušíme/zrušíme akci, peníze se v takovém případě nevrací. 

Vyhrazuji si právo přerušit nebo úplně ukončit akci bez náhrady z důvodu změny přírodních podmínek nebo výrazně změněné situace a s tím související změny rizika. Zároveň si vyhrazuji právo vás bez náhrady vyloučit z akce na jejím začátku nebo během jejího konání, pokud se ukáže vaše nezpůsobilost pro tuto akci, např.

 • budete pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
 • nebudete respektovat moje pokyny pro vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních
 • pokud budete nevhodně vybaveni
 • v důsledku vašeho aktuálního zdravotního stavu nebo fyzické kondice
 • nebudete respektovat zákony, včetně zákonů a pravidel pohybu v přírodě nebo dané lokalitě
 • nebudete se chovat odpovídajícím způsobem nebo budete ohrožovat nebo neadekvátně omezovat druhé

Počet účastníků na akci/kurzu

Akce / kurzy v přírodě a horách pořádám individuálně nebo v malých skupinách do 4 osob, po domluvě je možné počet osob navýšit na 6. Priorita je pro mě vaše bezpečí (i moje) a osobitý přístup, který se nedá realizovat ve větších kolektivech. Výjimkou jsou méne náročné akce hromadného typu nebo předem domluvené akce, zejména (ale nejen) pro firemní zákazníky, které je možné realizovat ve vetším počtu. V takovém případě si většinou přizvu na akci posilu, která mi pomůže.

Via Ferraty

Max. hmotnost účastníka je 110 kg/ max. obvod pasu 105 cm / min. hmotnost 25 kg / min. obvod pasu 50 cm z důvodů použitého certifikovaného vybavení dle platných evropských norem!

Kurz je vhodný pro děti od ca šesti let věku, závisí však na psychické a fyzické kondici dítěte. Vzhledem k použití certifikovaného vybavení je doporučená váha alespoň jednoho dítěte od 40 kg výše. Při účasti rodiny s dvěma dětmi o váze nižší než 40 kg u obou dětí je nutné počítat s delší časovou náročností z důvodů jejich dojištění lanem. 

Reklamace

Vadné nemusí být jen zboží, ale i služba. Pokud tedy na konané akci zjistíte jakokoliv vadu, dejte mi prosím vědět. Udělám vše pro to, abych ji odstranil. V případě, že vada odstranit nepůjde, domluvíme se na přiměřené slevě z ceny akce (§ 1923 Občanského zákoníku). Vada není špatné počasí ani až moc horké počasí. Lépe řešit na místě a hned než za týden přes Facebook. Reklamaci můžete ohlásit osobně, telefonicky na čísle 602 633 141 nebo na adrese hynek@bezkravaty.cz. V rámci reklamace prosím sdělte, jak chcete být o jejím vyřízení kontaktováni (emailem, telefonicky)

Dárkové certifikáty

 • není možné vyměnit je za hotovost a neslouží jako hotovost,
 • je zakázáno dále je přeprodávat,
 • jsou platné jen v případě realizované platby při jejich nákupu na bankovní účet pod daným variabilním symbolem nebo přes on-line platební bránu,
 • jsou platné pouze na jedno použití
 • jsou platné do uvedeného data platnosti, které je možné jen prodloužit po vzájemné dohodě
 • obvyklá doba trvání kurzu je 3-4 hodiny
 • rodinné vstupné platí pro rodinu s dětmi do 15 let, maximální počet dětí pod 40 kg je omezen na dvě děti
 • je možné je uplatnit po emailové nebo telefonické rezervaci a dohodě termínu na adrese hynek@bezkravaty.cz nebo na telefonu 602 633 141

Závěrečné ustanovení a podmínky používání stránek

Jsme lidé, vážím si férového jednání a otevřenosti, většinu věcí lze vyřešit individuálně nebo se na nich domluvit pro spokojenost všech stran.

Pohyb v přírodě a horách je spojen s jistou úrovní nepohodlí a rizikem, berte to prosím na vědomí. Všechny pořádané akce a kurzy vyžadují psychické a fyzické zdraví a dobrou kondici. 

Působím v roli průvodce a horského průvodce. Nejsem horský vůdce, horolezec, psycholog, terapeut ani psychiatr. V případě, že se necítíte psychicky zdraví, obraťe se prosím na psychologa nebo psychiatra. V případě, že chcete zdolat Mt. Everest nebo Mt. Blanc, byť "normálkou", obraťte se prosím na horského vůdce.

Všechny informace v článcích uvedených na těchto stránkách představují mé vyjádření, neručím za žádné škody vzniklé na základě vašeho svobodného jednání, byť založeném na informacích zde uvedených. 

Nepoužívejte a nekopírujte obsah (texty, obrázky) stránek ke komerčním aktivitám nebo k vaší propagaci bez mého souhlasu. Použité obrázky jsou z vlastního archivu, fotobanky Shutterstock a Pixabay. Část grafiky může být vytvořená v aplikaci Canva. Logo "bez kravaty" je registrovanou obchodní známkou.

Tento web je vytvořen na platformě Wordpress s využitím šablony Mioweb, kterou mohu plně doporučit.

Pro potřeby, dotazy, připomínky nebo odvolání souhlasu s uložením vašich osobních dat můžete použít formulář níže.

Důvěra a bezpečnost je moje priorita. Na webu, v horách i v přírodě. Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu nebo objednávky. Údaje nikam nepřeprodávám ani nikomu neposkytuji. Pročtěte si prosím obchodní podmínky. Zásady zpracování osobních údajů