O zajištěných cestách neboli Via Ferratách

Zajištěná cesta (italsky Via Ferrata, německy Klettersteig, nebo počeštěně prostě jen "ferrata" ) označuje cestu, která je vybavena jistícím ocelovým lanem (částečně nebo po celé délce) a může být doplněna různými železnými stupy, kramlemi, případně jinými pomůckami usnadňující výstup (žebříky apod.). 

Cílem výstavby ferrat je zpřístupnění terénu i návštěvníkům, kteří mají jen minimální nebo žádné lezecké dovednosti a zároveň zvýšení jejich bezpečnosti. Težší ferraty však vyžadují poměrně pokročilou lezeckou obratnost, sílu i fyzickou kondici, ať už kvůli své délce nebo profilu (kolmé nebo převislé úseky). Ferrata může, ale nemusí být v horském terénu. Dnes ji najdeme i takřka na "úrovni" hladiny moře (např. v Česku Pastýřská stěna v Děčíně, jejíž základna je ca 130 m.n.m) nebo v "centrech" měst (u nás např. Děčín, Ústí nad Labem aj.) 

Hodnocení obtížnosti ferrat

 • hodnotí se z hlediska technické/lezecké obtížnosti a množství umělých pomůcek na trase, zároveň se zohledňuje celkový charakter túry (délka, nadmořská výška, celková nebezpečnost - počasí, únikové cesty, padající kamení apod.)
 • u nás se nejčastěji setkáte s hodnocením podle stupnice používané v Rakousku, která má pět stupňů náročnosti, nejlehčí je označena jako A, nejtěžší jako E (resp. F)

Stupně obtížnosti (Rakouská stupnice)

 • A - jednoduché, lehké cesty, železným lanem jsou většinou zajištěny krátké úseky, časo lano slouží jako “zábradlí”, mohou se objevovat mírně skloněné nebo kratší žebříky, většina stoupání je ne méně strmé skále s dostatečným množstvím přírodních nebo umělých stupů, zkušený lezec zvládne bez ferratového vybavení, ferrata vhodná i pro děti, začátečníky
 • B - mírně obtížné, vhodné i pro děti a začátečníky, pro které je nutná kompletní ferratová výbava, objevuje se již strmější skalní terén, některé části vyžadují sílu v pažích a jsou svou povahou už náročnější, objevují se svislé žebříky, stupy, kramle, na trase se může objevit i exponovaný úsek
 • C - obtížné, nejvyšší možný stupeň doporučený pro začátečníky a děti, ale v doprovodu zkušeného účastníka ideálně vybaveného lanem pro dojištění, nutná kompletní ferratová výbava i pro zkušené; jedná se o strmý až velmi strmý skalní a exponovaný terén, objevují se žebříky, kramle, stupy, na části strmé skály mohou již umělé pomůcky chybět a je nutná velká síla pro jejich zdolání pomocí ocelového jistícího lana
 • D - velmi obtížné, jedná se o kolmý skalní terén, mohou se vyskytnout i úseky s mírným převisem, pro zdolání je nutná síla v pažích, kramle a ocelové stupy se na cestě už vyskytují většinou jen ve velmi omezeném množství, jištění a výstup probíhá jen pomocí ocelového lana nebo skalní struktury, vyžaduje dobrou fyzickou kondici a trénovaného jedince, pro děti a začátečníky se nedoporučuje
 • E - extrémně obtížné, určené pro velmi zkušené a zdatné jedince se zkušenostmi, velmi náročné na sílu, silovou vytrvalost a techniku lezení, bez umělých stupů, nebo jen ojediněle se vyskytujících, jedná se o kolmý skalní terén, převislé pasáže včetně velmi převislých míst, někdy označených dodatečně na plánu ferraty jako F

Ferraty se označují celkovou obtížností, např, B/C, C, C+/D, zároveň u řady z nich existují plánky se zakreslenými úseky s vyznačenou obtížností těchto úseků. Pozor zejména tam, kde ferrata začíná mírnou obtížností nebo středně náročnými úseky a na velmi náročné pasáže narazíte, až když se vám bude hůře vracet zpět. Proto je nutné se před nástupem na ferratu seznámit s celou trasou, jednotlivými úseky a dobře zvážit svoje schopnosti.

Vybavení na ferraty

K bezpečnému vybavení k lezení na via ferratě dbejte na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních lezců a používejte příslušné vybavení, předem řádně zkontrolované (bez vad):

Povinné

 • sedací úvazek
 • prsní úvazek
 • plochá smyce (ca 1,5 m) s nosností min. 1.500 Kg (označováno jako 15 kN) určená pro spojení prsního a sedacího úvazku, alternativa je použití celotělového úvazku
 • certifikovaná ferratová brzda s páracím tlumičem pádu
 • lezecká přilba (ne přilba na kolo)
 • karabina na odsednutí

Doporučené (ferraty v Česku, respektive ferraty mimo vysokohorský terén, vysokohorské ferraty vyžadují další vybavení mimo zde uvedeného)

 • rukavice (ferratové, pracovní nebo cyklistické)
 • vhodnou pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou
 • pohodlné sportovní oblečení
 • lékárnička se základním vybavením (náplast, obvaz, dezinfekce)
 • batůžek, pití, energie (čokoláda, svačina)
 • opalovací krém
 • nabitý mobilní telefon a uložená čísla na horskou službu, ideálně staženou aplikaci záchranka

Vhodné (pokud lezete bez profesionálního doprovodu)

 • dynamické jednoduché lano (ca 25 m), sada karabin, prusíků, odsedávací smyčka,  příp. další vybavení pro (sebe)záchranu

Základy pohybu na ferratě

 • během lezení na ferratě je vždy nutné používat ferratovou brzdu, a to tak, že obě karabiny jsou nacvaknuté na ocelové lano; v místě, kde je ocelové lano ukotvené ke skále, přecvakáváme karabiny postupně, vždy musíme být jištěni alespoň jednou karabinou
 • udržujeme  bezpečnou vzdálenost mezi námi a  ostatními lezci a to tak, aby byl zachován rozestup minimálně přes dva kotvící body ocelového jistícího lana (platí jen pro vertikální postup), zvažujeme zároveň místo dopadu / délku pádu v případě pádu lezce nad námi
 • v případě pádu a aktivace páracího tlumiče je daná ferratová brzda pro další pohyb nepoužitelná a hrozí nebezpečí vážného zranění nebo smrti při jejím následném použití
 • pokud to jde, k pohybu na ferratě používáme hlavně energii nohou, ruce udržujeme natažené a šetříme sílu

Nebezpečí na ferratách:

 • špatné vybavení, žádné vybavení, zničené a nefunkční vybavení…
  • absence helmy (padající kamení, fotoaparáty, lahve s pitím…)
  • absence prsního úvazku (hrozí přetočení hlavou dolů v případě pádu, špatné rozložení pádové energie…)
 • špatně použité vybavení
 • náhlá změna počasí
 • po dešti, za deště nebo za bouřky (ferrata se stává hromosvodem)
 • ferratové brzdy jsou certifikované na hmotnost 40-120 kg, u lehčích dětí nebudou fungovat v případě pádu správně a hrozí riziko vážného zranění (nutné dojištění lanem)
 • vlastní limity - fyzická kondice a dovednosti
 • špatný stav ferraty - pokud se nám zdá jištění zničené, raději se otočíme, ohlásíme správci ferraty a výstup necháme na jindy

 

 

Nebezpečí

"Kontroverze"

"Já bych všechny ty ferraty a hory zakázala". (P.H., 72 let) aneb parafráze na jeden slavný výrok (více zde) .